راهکارهای نرم افزاری ویژه شرکت های بزرگ

این سامانه ها بصورت یکپارچه برای شرکت های بزرگ طراحی شده اند.

سامانه یکپارچه منابع انسانی

ورودجزئیات

سامانه یکپارچه مالی

ورودجزئیات

سامانه یکپارچه تدارکاتی

ورودجزئیات

سامانه پرتال سازمانی

ورودجزئیات

راهکارهای نرم افزاری ویژه شرکت های کوچک

این سامانه ها برای شرکت های کوچک طراحی شده اند.

درباره ما

کاهش هزینه ، کاهش هزینه زیرساخت و نگهداشت آسان نرم افزار ، افزایش امنیت و دسترسی در لحظه مهم ترین اولویت ماست

توسعه گران نرم افزار همسو با فناوریهای نوین راهکارهای نرم افزاری خود را بر بستر ابر نیز ارائه می نماید .این راهکارها بر روی سرور های اختصاصی توسعه گران نصب گرده اند شمارا از خریر سخت افزار و زیر ساخت بی نیاز می کند و به عنوان مشتری می تواند از طریق اینترنت و در بستری امن نرم افزارهای خودتان را بدون محدودیت زمانی ومکانی استفاده نمایید.در این روش شما نیازی به خرید نرم افزار نداشته و با پرداخت حق اشتراک از نرم افزارهای ما بهره مند شوید